Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 763 cây. Giá khởi điểm: 119.634.300 đồng; tiền đặt trước: 11.950.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 101 cây. Giá khởi điểm: 19.567.000 đồng; tiền đặt trước: 1.950.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 575 cây. Giá khởi điểm: 317.493.659 đồng; tiền đặt trước: 31.750.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….