Thông tin mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 05/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM

PHÂN BÓN TRONG THÁNG 05/2023

 

Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu các gói thầu như sau:

  1. Mua phân bón hữu cơ bò (Phân bò ủ hoai)

+ Giá gói thầu: 2.530.400.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300086088  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17/05/2023.

  1. Mua phân bón hữu cơ khoáng (5-5-5)

+ Giá gói thầu: 3.768.450.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300086140  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 08 giờ 50 phút, ngày 17/05/2023.

  1. Mua phân bón DAP (18-46)

+ Giá gói thầu: 473.000.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300086145  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17/05/2023.

  1. Mua phân bón NPK 16-16-8 + TE

+ Giá gói thầu: 492.700.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300086143  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 17/05/2023.

 

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).