Thông tin mời thầu mua sắm Ethephon trong tháng 5/2023

MỜI THẦU MUA SẮM ETHEPHON TRONG THÁNG 05/2023

 

Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu các gói thầu như sau:

  1. Mua sắm thuốc kích thích mủ cao su ethephon loại 2,5%

+ Giá gói thầu: 43.561.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300086077 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 19/05/2023.

  1. Mua sắm thuốc kích thích mủ cao su ethephon loại 5%

+ Giá gói thầu: 272.288.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300087611  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 19/05/2023.

 

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).