Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 03/2023

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 03/2023

  1. Mua sắm thảm PE, bọc PE năm 2023

+ Giá gói thầu: 912.010.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300033803  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 17/03/2023.

                                                                        KHĐT

                                                                Huỳnh Duy Hiển