Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 02/2022

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 02/2022

 

  1. Mua sắm hóa chất chế biến mủ cao su năm 2023

+ Giá gói thầu: 1.387.494.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300017932  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSĐT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 05 phút ngày 23/02/2023.

                                                                                            TP. KHĐT

 

                                                                                        Huỳnh Duy Hiển