Thông tin các gói thầu mở thầu trong tháng 18/10/2022

  1. Mua sắm vật tư máy ly tâm GEA Westfalia Separator (LTC 110 và LTC 200)

+ Giá gói thầu: 357.845.400 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2200009674  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 26/10/2022.