Thông tin các gói thầu mở thầu trong tháng 10/2022

  1. Gói thầu số 1: Thi công Công trình: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường lô tại 03 Nông trường (NTCS Tân Hiệp, NTCS Bổ Túc, NTCS Suối Ngô)”.

+ Giá gói thầu: 3.854.121.273 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu: IB2200005868  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 15 giờ 50 phút ngày 10/10/2022.

 

  1. Gói thầu số 1: Thi công Công trình: “Sửa chữa nhà làm việc tại các Nông trường (NTCS Xa Mát, NTCS Tân Hiệp, NTCS Suối Ngô)”.

+ Giá gói thầu: 1.884.883.146 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu: IB2200005013 – tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu:10 giờ 00 phút ngày 11/10/2022.