Thông báp mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty CP cao su Tân Biên

THÔNG BÁO

Mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

tại Công ty CP cao su Tân Biên

 

Công ty Cổ phần cao su Tân Biên kính mời các đơn vị tổ chức, cá nhân quan tâm và tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ với nội dung sau:

  1. Tên nhiệm vụ KH&CN: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (công suất 950 m3/ngày.đêm) tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến – Công ty CP cao su Tân Biên.
  2. Địa điểm: tại Xí nghiệp cơ khí chế biến trực thuộc Công ty CP cao su Tân Biên (địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ:

– Đảm bảo chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt cột A theo tiêu chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT (áp dụng từ 2020) với hệ số Kq=0,9, Kf = 1;

– Ổn định chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định.

– Xây dựng quy trình vận hành, xử lý tiên tiến có chi phí vận hành thấp, hệ số an toàn cao, dễ điều hành và kiểm soát.

– Xin các thủ tục về xả thải và xử lý bùn thải sau khi ép khô làm chất cải tạo đất theo quy định.

– Thiết kế bản vẽ cơ sở và khái toán chi phí thực hiện.

  1. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

                 Địa điểm phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

        Phòng Kế hoạch đầu tư – Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

        –  Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú,  xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

         – Điện thoại: 0276.3875.190;     Fax: 0276.3875.307.

        – Mail: kehoachcstb@gmail.com

        Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham dự: 09 giờ 20 phút, ngày 5 tháng 12 năm 2019.

                Trân trọng kính mời các các nhân, đơn vị tổ chức có nhu cầu đăng ký tham dự.