Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″

THÔNG BÁO

 

Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019 của Công ty CP cao su Tân Biên” với diện tích 123,72 ha, như sau:

* Địa điểm tại:

+ Nông trường cao su Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh): 76,28 ha.

+ Nông trường cao su Bổ Túc (xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh): 47,44 ha.

*  Tổng giá trị khởi điểm đấu giá (chưa bao gồm thuế GTGT): 2.030.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, ba mươi triệu đồng). Cụ thể:

Tên tài sản bán đấu giá

Diện tích (ha)

Giá trị khởi điểm (Đồng)

Gói 1: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Xa Mát (lô F5)

18,34

272.000.000

Gói 2: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Xa Mát (lô G4)

12,70

218.000.000

Gói 3: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Xa Mát (lô G5)

10,09

142.000.000

Gói 4: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Xa Mát (lô H5)

13,15

256.000.000

Gói 5: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Xa Mát (lô H6)

22,00

352.000.000

Gói 6: Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su tại NTCS Bổ Túc (lô 3, Q72, F55)

47,44

790.000.000

Tổng cộng

123,72

2.030.000.000

* Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm, uy tín và được Sở Tư pháp nơi Tổ chức đấu giá hoạt động cấp phép hoạt động; Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh và phù hợp quy định Pháp luật.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Đến 10h00, ngày 20/02/2019 tại Phòng KHĐT – Công ty CP cao su Tân Biên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng KHĐT – Công ty CP cao su Tân Biên, xã Tân Hiệp, huyên Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763875190 hoặc truy cập website: www.tabiruco.vn