Thông báo mời thầu xây lắp trong tháng 7/2023

MỜI THẦU XÂY LẮP TRONG THÁNG 07/2023

 

Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu gói thầu xây lắp (cải tạo, sửa chữa) như sau:

  1. Gói thầu số 01: Thi công công trình: “Cải tạo sửa chữa Nhà khách Văn phòng Công ty”.

+ Giá gói thầu:  449.717.740 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2300151110 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17/7/2023.

 

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).