Thông báo mời thầu mua sắm vật tư, quần áo bảo vệ trong tháng 03/2024

THÔNG BÁO

mời thầu mua sắm vật tư, quần áo bảo vệ trong tháng 03/2024

 

Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu gói thầu như sau:

  1. Mua sắm vật tư, quần áo bảo vệ năm 2024

+ Giá gói thầu: 87.856.150 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2400057166 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29/03/2024.

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).