Thông báo mời thầu mua sắm vật tư bảo hộ lao động khác trong tháng 03/2024

THÔNG BÁO

mời thầu mua sắm vật tư bảo hộ lao động khác trong tháng 03/2024

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có thông báo mời thầu gói thầu như sau:

  1. Mua sắm vật tư bảo hộ lao động khác

+ Giá gói thầu: 580.755.800 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu: IB2400038186 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 02/04/2024.

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).