Thông báo mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 5/2024

THÔNG BÁO

Mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 5/2024

 

Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu gói thầu như sau:

  1. Mua sắm phân bón DAP (18-46) năm 2024.

+ Giá gói thầu: 590.900.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2400117200  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21/05/2024.

 

Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Để biết thêm thông tin gói thầu xin liên hệ Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty cổ phần cao su Tân Biên (ĐT: 0276.3875190 (giờ hành chính)) hoặc xem thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn/).