Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su trong tháng 5/2024

THÔNG BÁO

Mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su trong tháng 5/2024

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên có thông báo mời thầu các gói thầu như sau:

  1. Cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su thành phẩm từ Cửa khẩu Xa Mát đến kho mủ thành phẩm tại Xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.

+ Giá gói thầu: 2.419.200.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2400104597 tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17/05/2024.

  1. Cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su thành phẩm từ kho mủ thành phẩm tại Xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc Công ty CP cao su Tân Biên đến các Cảng tại Tp.Hồ Chí Minh

+ Giá gói thầu: 962.280.000 đồng.

+ Mã thông báo mời thầu:  IB2400104795  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Địa điểm nhận và nộp HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thời gian đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ 05 phút, ngày 17/05/2024.