Phòng Xuất Nhập Khẩu

 

 

 

Họ và tên:  GIANG HẢI PHI VŨ

 

Chức vụ:  Trưởng phòng TTKD

 

ĐT: 0918859034

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…