Phòng Thanh tra Bảo vệ – QSĐV

 

 

tominhtruong

 

Họ và tên:  Ông TÔ MINH TRƯỜNG

 

Chức vụ:   Trưởng phòng TTBV-QSĐV

 

Điện thoại: 0937314481

 

 

 

Nguyễn Văn Trang

 

Họ và tên:  Ông NGUYỄN VĂN TRANG

 

Chức vụ:   Phó Trưởng phòng TTBV-QSĐV

 

Điện thoại: 0975451238