Phòng Quản lý chất lượng

 

 

hothibichloan

 

Họ và tên:  Bà  HỒ THỊ BÍCH LOAN

 

Chức vụ:  Trưởng phòng QLCL

 

 

 
truongthikimtrang

 

Họ và tên:    TRƯƠNG THỊ KIM TRANG

 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng QLCL

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…