NÔNG TRƯỜNG CAO SU SUỐI NGÔ

NÔNG TRƯỜNG CAO SU SUỐI NGÔ

Địa chỉ: Ấp 3 – xã Suối Ngô – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:  02763 735099

nongtruongsuoingo

Ngày tháng năm thành lập: 23/6/1993

 

Chức năng nhiệm vụ:

 

Trồng, chăm sóc và khai thác cao su

 

Diện tích vườn cây: 1.932,38 ha (trong đó diện tích vườn cây khai thác là 1.557,75 ha; diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 374,63 ha)

 

Tổng số cán bộ công nhân viên: 592

 

Tổng số đội sản xuất: 5

 

Thành tích thi đua khen thưởng:

 

–  Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2003

 

–  Bằng khen Chính phủ, năm 1999

 

–  Bằng khen Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2006

 

Ban Lãnh đạo Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chi bộ:

 

Bí thư Chi bộ:

 

–  Nguyễn Văn Đắng  (1992 – 2008)

 

–  Nguyễn Xâm (2009)

 

–  Phan Ngọc Phước (2010 – 2013)

 

–  Dương Quốc Lân (2013 – đến nay)

 

Phó Bí thư Chi bộ:      

 

–    Phan Ngọc Phước (2009)    

 

 –    Nguyễn Xâm (2010 – 2015)      

 

–    Phạm Thị Kim Ngân (2013 – 2015)      

 

–    Ngô Quyết Tiến ( 2015 – đến nay)

 

Ban Giám đốc Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Giám đốc:

 

-Hồ Văn Xe (1982 – 1986)

 

– Nguyễn Ngọc Thang (1986 – 1987)

 

-Nguyễn Minh Dương (1988 – 1992)

 

-Nguyễn Văn Đắng (1993 – 2008)

 

-Nguyễn Xâm (2009 – 2/2013)

 

-Dương Quốc Lân (3/2013 – đến nay)

 

Phó Giám đốc:      

 

–     Huỳnh Hữu Minh (1984 – 1986)    

 

–     Nguyễn Văn Đắng (1984 – 1993)      

 

–     Nguyễn Đức Minh (1987)      

 

–     Nguyễn Kim Quy (1988 – 2006)      

 

–     Ngô Đình Anh (2007 – 2009)      

 

–     Lê Văn Hồng (2004 – đến nay)      

 

–     Phạm Thị Kim Ngân (2009 – đến nay)

 

Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chủ tịch Công đoàn:        

 

–   Trần Văn Nhị (1987 – 1988)      

 

–   Nguyễn Văn Xê (1988 – 1991)      

 

–   Nguyễn Xâm (1991 – 2006)      

 

–   Phan Ngọc Phước (2007 – 2012)      

 

–   Ngô Quyết Tiến (2013 – đến nay)

 

Phó chủ tịch Công đoàn:      

 

–  Đào Thanh (1991 – 2004)      

 

–  Phan Ngọc Phước (2005 – 2006)    

 

–  Trần Khải Hoàn (2006 – đến nay)

 

Bí thư, Phó bí thư Đoàn TNCS HCM Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Bí thư:

 

–  Hoàng Văn Hòa (1988 – 1993)

 

–  Nguyễn Thanh Bông (1993 – 1996)

 

–  Nguyễn Hữu Phú (1996 – 1997)

 

–  Huỳnh Minh Chí (1997 – 2008)

 

–  Lê Hữu Quốc (2008 – 2014)

 

–  Huỳnh Thanh Duy (2014 – đến nay)

 

Phó bí thư:

 

–  Nguyễn Hữu Phú (1993 – 1996)

 

– Đào Nguyễn Thanh Dũng (1997 – 2001)

 

–  Nguyễn Tuấn Phong (2001 – 2008)

 

–  Lê Thái Phương (2008 – 2014)

 

–  Nguyễn Hoàng Minh (2014 – đến nay)

 

Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chủ tịch:        

 

–   Lê Văn Hồng (2005 – đến nay)

 

Phó chủ tịch:    

 

–     Nguyễn Thành Thông (2005 – đến nay)

 

Cán bộ lãnh đạo Nông trường, hiện nay:

 

–  Dương Quốc Lân – Giám đốc nông trường

 

–  Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc nông trường

 

–  Trần Minh Sang – Phó Giám đốc nông trường

 

BLĐ Nông trường Suối Ngô

 

ledonhan_hcld-hangba_nongtruongsuoingo 

Quang cảnh Đại hội CNVC năm 2004 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động, hạng Ba

 

 

nongtruongsuoingo_2

 

Ký kết thỏa ước thi đua tại Lễ ra quân khai thác mủ năm 2011

 

tapthecanbo_nongtruongsuoingo

 

Tập thể cán bộ quản lý của NT