NÔNG TRƯỜNG CAO SU BỔ TÚC

 
 
 
NÔNG TRƯỜNG CAO SU BỔ TÚC
 

Địa chỉ: Ấp Đông Lợi – xã Tân Đông – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

 

Điện thoại: 0276 3751211;  Fax: 02763 751480

 

nogntruongbotuc-bangkhen

 

 

Ngày tháng năm thành lập: 23/6/1993

 

– Chức năng nhiệm vụ: Trồng, chăm sóc và khai thác cao su

 

– Diện tích vườn cây: 2.335,15 ha (trong đó diện tích vườn cây khai thác là 2.057,81 ha; diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 277,34 ha)

 

–  Tổng số cán bộ công nhân viên: 640

 

– Tổng số đội sản xuất: 6

 

Thành tích thi đua khen thưởng:

 

– Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2004

 

– Bằng khen Chính phủ năm và các Bộ, ngành

 

+ Ban Lãnh đạo Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chi bộ:

 

Bí thư Chi bộ:

 

– Trần Văn Sơn  (1991)

 

– Vương Đình Luận (1992 – 1998)

 

– Lê Thị Bích Lợi (1999 – 2014)

 

– Nguyễn Văn Quyền (2015 – đến nay)

 

Phó Bí thư Chi bộ:

 

–    Ngô Quyết Tiến (2004 – 2011)

 

–    Nguyễn Văn Quyền (2012 – 2014)

 

–    Nguyễn Văn Cày  2015 – đến nay)

 

+ Ban Giám đốc Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Giám đốc:

 

–  Ngô Văn Cầm (1983 – 1985)

 

–  Nguyễn Xuân Điềm (1985 – 1986)

 

–  Trần Thạch Ngọc (1987 – 1990)

 

–  Trần Văn Sơn (1991 – 1993)

 

–  Lê Hữu Phương 1993 – 1999)

 

–  Lê Xuân Thái (1999 – 2001)

 

–  Lê Thị Bích Lợi (2001 – 2014)

 

–  Nguyễn Văn Quyền (2015 – đến nay)

 

Phó Giám đốc:

 

–    Trần Văn Sáng (1983 – 1986)

 

–    Lê Xuân Thái (1985 – 1993)

 

–    Nguyễn Ngọc Thành (1993 – 1999)

 

–    Lê Thị Bích Lợi (1997 – 2001)

 

–    Hồ Vũ Tùng (2001 – 2007)

 

–    Phạm Thị Kim Ngân (2001 – 2008)

 

–    Lê Văn Hùng (1999 – 2002)

 

–    Nguyễn Văn Đô (1999 – 2003)

 

–    Trần Duy Kháng (2001 – 2004)

 

–    Dương Quốc Lân (2007 – 2011)

 

–    Nguyễn Văn Quyền (2011 – 2015)

 

–    Phạm Thành Đơn (2009 – 2014)

 

–    Nguyễn Văn Trang(2014 – đến nay)

 

–    Trần Minh Sang (2015 – đến nay)

 

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chủ tịch Công đoàn:      

 

 –   Trần Duy Đấu (1984 – 1986)      

 

–   Nguyễn Hoàng Sơn (1987 – 1990)      

 

–   Nguyễn Kim Châm (1991 – 1993)      

 

–   Ngô Quyết Tiến (1993 – 1997)      

 

–   Nguyễn Ngọc Thành (1997 – 1998)      

 

–   Ngô Quyết Tiến (1999 – 2009)      

 

–   Nguyễn Văn Cày (2010 – đến nay)

 

Phó chủ tịch Công đoàn:      

 

–     Lê Văn Hùng (1997 – 2002)      

 

–     Phạm Thị Kim Ngân (2003 – 2007)    

 

–     Nguyễn Văn Cày (2008 – 2009)      

 

–     Nguyễn Hữu Quang (2010 – 2012)      

 

–     Nguyễn Văn Huy (2012 – đến nay)

 

Bí thư, phó bí thư Đoàn TNCS HCM Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Bí thư:

 

–  Nguyễn Văn Minh (1988 – 1989)

 

–  Nguyễn Văn Mười (1990)

 

–  Huỳnh Phạm Nhật Linh (1991 – 1992)

 

–  Đoàn Thanh Hải (1993 – 1996)

 

–  Nguyễn Văn Khôi (1996 – 1999)

 

–  Đoàn Thanh Hải (2000)

 

–  Nguyễn Đình Phương (2001 – 2003)

 

–  Lưu Thanh Nam (2003 – 2006)

 

– Đỗ Đặng Văn Chương (2007 – 2011)

 

–  Trương Văn Hải (2012 – đến nay)

 

Phó bí thư:

 

–  Đoàn Thanh Hải (1991 – 1992)

 

–  Nguyễn Văn Khôi (1993 – 1996)

 

–  Nguyễn Đình Phương (1996 – 2000)

 

–  Lê Văn Thành (2001 – 2003)

 

–  Nguyễn Văn Huy (2003 – 2006)

 

–  Nguyễn Hoàng Minh (2007 – đến nay)

 

–  Nguyễn Thị Hồng Vân (2012 – đến nay)

 

+  Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB Nông trường, qua các thời kỳ:

 

Chủ tịch:        

 

–   Hồ Vũ Tùng (2004 – 2007)      

 

–   Ngô Quyết Tiến (2008 – 2010)      

 

–   Nguyễn Văn Huy (2011- đến nay)

 

Phó chủ tịch:      

 

–     Nguyễn Quyết Tiến (2004 – 2007)      

 

–     Nguyễn Văn Huy (2008 – 2010)      

 

–     Trịnh Xuân Thắng (2011 – đến nay)

 

+  Ban lãnh đạo Nông trường, hiện nay:

 

–    Nguyễn Văn Quyền –  Giám đốc nông trường

 

–   Trần Văn Ngoan – Phó Giám đốc nông trường

 

–  Nguyễn Sông Thao – Phó Giám đốc nông trường

 

BLD_nongtruong_BoTuc

 

capuychibo_nongtruongbotu

Cấp ủy chi bộ NTCS Bổ Túc, nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

doanvienxuatsac_nongtruongbotuc

Đoàn viên xuất sắc nhận khen thưởng tại Đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2005 – 2008