Kiểm tra công tác Đoàn năm 2017

Kiểm tra công tác Đoàn năm 2017

 

          Ngày 02/11/2017, Đoàn kiểm tra của Tỉnh đoàn Tây Ninh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.

 

KIEM TRA

Kiểm tra hồ sơ công tác Đoàn và phong trào thanh niên

 

         Đoàn tiến hành đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2017; kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá thi đua năm 2017; Những nét mới trong chỉ đạo của Đoàn mang lại hiệu quả cao, những điểm nổi bật và hạn chế trong công tác tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị; công tác phối hợp với đoàn thể. Bên cạnh đó, đánh giá những ưu điểm, tiến bộ, hạn chế, yếu kém và dự báo cho thời gian tới đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của đơn vị.

 

KIEM TRA1

Đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận.

 

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Tỉnh đoàn phân bổ, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 và tổ chức Đại hội Đoàn cấp Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp. Về hạn chế, đề nghị đơn vị thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây dựng đoàn, quản lý hồ sơ đoàn viên trong năm 2018. Kết quả kiểm tra, Đoàn thanh niên Công ty đạt Vững mạnh năm 2017.