Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 11/2021

 

Ngày 21/12/2021 Ban Tổng Giám đốc cùng Thường trực Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đến các Nông trường trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức tặng giấy khen và trao thưởng cho các tập thể tổ, đội sản xuất và các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ cao su tháng 11/2021 góp phần thực hiện tốt trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021 của Công ty.

Trong đó Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho 6 tập thể tổ, đội sản xuất thuộc các Nông trường với mức tiền thưởng từ 1.200.000 đến 4.000.000 đồng/tập thể; khen thưởng 50 cá nhân vượt kế hoạch sản lượng tháng 11/2021 với số tiền 700.000 đồng/người. Tổng số tiền Công ty khen thưởng cho tập thể và cá nhân là 51.400.000 đồng. 

Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên khen thưởng cho 6 tập thể tổ Công đoàn tại các tổ, đội sản xuất thuộc các Nông trường với mức thưởng từ 800.000 đồng đến 2.500.000 đồng/tập thể, tổng số tiền thưởng là 10.600.000 đồng. Các Công đoàn cơ sở Nông trường Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc, Suối ngô, Xí nghiệp Cơ khí chế biến và Khối Văn phòng Công ty cũng khen thưởng cho 106 cá nhân với mức tiền thưởng 300.000 đồng/người, tổng số tiền khen thưởng các cá nhân tại các Công đoàn cơ sở là 31.800.000 đồng.

Đoàn Thanh niên Công ty khen thưởng cho 10 đoàn viên là công nhân có thành tích vượt kế hoạch sản lượng tháng 11/2021 với số tiền thưởng 200.000 đồng/người, tổng tiền thưởng cho đoàn viên thanh niên là 2.000.000 đồng.

Đây là hoạt động khen thưởng thường xuyên hàng tháng nằm trong kế hoạch liên tịch phát động thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

 

1

Các Đ/c trong đoàn khen thưởng của Ban TGĐ, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TN Công ty

cùng với các tập thể, cá nhân Nông trường Suối Ngô được khen thưởng

tại buổi trao thưởng hoàn thành vượt kế hoạch tháng 11/2021.

 

2

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (Ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho công nhân

vượt kế hoạch sản lượng năm 2021 tại Nông trường Bổ Túc.

 

3

Đ/c Phạm Quốc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng tập thể

Đội 1 SX – Nông trưởng Tân Hiệp hoàn thành vượt kế hoạch khai thác mủ cao su tháng 11/2021.

 

4

Đ/c Đoàn Hải Đăng – Phó Bí đoàn TN Công ty (Bìa phải) trao thưởng cho đoàn viên thanh niên

công nhân vượt kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su tháng 11/2021.