Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 10/2021 đối với tập thể và cá nhân

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA NƯỚC RÚT THÁNG 10/2021

ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

 

            Sáng ngày 02/12/2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã đến các Nông trường trực thuộc để tổ chức tặng giấy khen và trao thưởng cho các tập thể Tổ, Đội sản xuất và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2021.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho 6 tập thể Tổ, Đội SX thuộc 4 Nông trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ cao su tháng 10/2021 với số tiền 16.400.000 đồng và trao thưởng cho 40 cá nhân hoàn thành thành vượt kế hoạch giao khoán năm 2021 với số tiền 40.000.000 đồng.

5

 

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty ( áo trắng xám) trao thưởng

cho Tập thể Đội 5 SX hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác tháng 10/2021

6

 Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty ( ngoài cùng bên trái) trao thưởng

cho Đại diện Công nhân Đội 1, 4,5 SX – Nông trường Suối Ngô

hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2021 

7

Ông Phạm Quốc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng

cho Tổ Công đoàn Đội 5 SX – Nông trường Suối Ngô

hoàn thành kế hoạch khai thác tháng 10/2021 

8

Ông Dương Tấn Phong  – Phó TGĐ Công ty ( ngoài cùng bên trái) trao thưởng

cho Tập thể Đội 2,3 SX – Nông trường Bổ Túc hoàn thành

kế hoạch sản lượng khai thác tháng 10/2021

9

Đ/c Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (áo trắng xám)

trao thưởng cho công nhân Đội 2, 4 SX – Nông trường Bổ Túc

hoàn thành kế hoạch khai thác sản lượng năm 2021.

10

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (ngoài cùng bên trái) và bà Đoàn Thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn

Công ty trao khen thưởng cho Tập thể Nông trường cao su Xa Mát

hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2021

11

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty (ngoài cùng bên trái) và bà Đoàn Thị Kiều An – Chủ tịch Công đoàn

Công ty trao khen thưởng cho Tập thể Tổ 1,3 SX – Nông trường Xa Mát

hoàn thành kế hoạch khai thác tháng 10/2021