Khen thưởng nước rút tháng 11 và hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017

Khen thưởng nước rút tháng 11 và hoàn thành

kế hoạch sản lượng năm 2017

 

Các ngày 11 và 13/12/2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức khen thưởng 09 tập thể đội sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 11/2017 tại 04 Nông trường, mức đạt kế hoạch sản lượng từ 101,36% đến 216,45%. Khen thưởng đột xuất 03 đội và 01 Nông trường hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017.

 

1

Bà Lê Thị Bích Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các đội sản xuất

 

Tại buổi khen thưởng, Bà Lê Thị Bích Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được, đồng thời động viên, khích lệ các Nông trường, đội sản xuất và công nhân trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Dịp này, lãnh đạo Công ty đã trao thưởng 60.000.000 đồng cho các đội sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 11/2017; khen thưởng đột xuất 9.000.000 đồng cho 03 đội sản xuất và 12.000.000 đồng cho Nông trường cao su Tân Hiệp hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng khen thưởng cho 09 tổ công đoàn với tổng số tiền là 34.000.000 đồng, khen thưởng đột xuất cho Công đoàn cơ sở Nông trường Tân Hiệp hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 với số tiền 4.000.000 đồng.

 

2

Bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho Công đoàn cơ sở

 

Đoàn Thanh niên Công ty cũng thưởng cho 04 chi đoàn và 04 đoàn viên thanh niên với số tiền 2.800.000 đồng.

3

Ông Huỳnh Thanh Duy – Phó Bí thư ĐTN Công ty trao thưởng cho chi đoàn và ĐVTN