Khen thưởng nước rút tháng 10/2017

Khen thưởng nước rút tháng 10/2017

Từ ngày 03-07/11/2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức khen thưởng 07 tập thể đội sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 10/2017 tại 04 Nông trường, mức đạt kế hoạch sản lượng từ 107,38% đến 139,52%.

 

LOI

Bà Lê Thị Bích Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các đội sản xuất

 

Tại buổi khen thưởng, Bà Lê Thị Bích Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được, đồng thời động viên, khích lệ các đội sản xuất và công nhân tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo Công ty đã trao thưởng 47.500.000 đồng cho các đội sản xuất.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng khen thưởng cho 07 tổ công đoàn với tổng số tiền là 27.000.000 đồng.

 

CHUNG

Ông Đoàn Kim Chung -Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho tổ công đoàn

 

Đoàn Thanh niên Công ty cũng thưởng cho 03 chi đoàn và 04 đoàn viên thanh niên với số tiền 2.300.000 đồng.

 

THAO

Ông Nguyễn Sông Thao – Bí thư ĐTN Công ty trao thưởng cho, chi đoàn và ĐVTN