Khen thưởng nước rút cuối năm 2019

Khen thưởng nước rút cuối năm 2019

 

Các ngày 03/12/2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức khen thưởng 02 tập thể tổ, đội sản xuất, 280 công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 10/2019 và năm 2019 tại các Nông trường.

1

Ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho đội sản xuất

Tại buổi khen thưởng, ông Dương Tấn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được, đồng thời động viên, khích lệ các Nông trường, tổ, đội sản xuất và công nhân trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được.

2

Trao thưởng cho công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng

Dịp này, lãnh đạo Công ty đã trao thưởng 6.500.000 đồng cho 02 tổ, đội sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 10/2019; khen thưởng 17 cá nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2019 với số tiền 13.600.000 đồng và 158.000.000 đồng cho 263 cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 10/2019.

3

Trao thưởng cho công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng