Khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

6

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty ( áo trắng, bìa trái) cùng ông Đoàn Kim Chung – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo trắng, bìa phải) và bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo xanh Công đoàn, đứng giữa) trao tặng vỏ xe cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 tại Nông trường cao su Suối Ngô.

 

7

Ông Dương Tấn Phong – Phó TGĐ Công ty ( áo trắng, bìa trái) và bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo xanh Công đoàn) trao khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2020 tại Nông trường cao su Tân Hiệp.

 

8

Bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo xanh Công đoàn) và ông Nguyễn Thanh Nhân – Phó Giám đốc Nông trường cao su Suối Ngô ( áo trắng) trao tặng vỏ xe cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 tại Nông trường cao su Suối Ngô.

 

9

Bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo xanh Công đoàn) và ông Đỗ Thành Nghiệp – Phó Giám đốc Nông trường cao su Tân Hiệp ( áo trắng, bìa trái) trao tặng vỏ xe cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nông trường cao su Tân Hiệp.

 

10

Ông Đoàn Kim Chung – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo trắng, thứ năm từ trái sang) và bà Đoàn Thị Kiều An – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty ( áo xanh Công đoàn) và đại diện lãnh đạo Nông trường cao su Bổ Túc trao tặng vỏ xe cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 tại Nông trường cao su Bổ Túc.