HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Bà LÊ THỊ BÍCH LỢI

 

Chức vụ:  Chủ Tịch HĐQT

 

   

   
truongvancu

 

Ông TRƯƠNG VĂN CƯ

 

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

 

 

 

 

 

 

Ông ĐỖ QUỐC TUẤN

 

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

 

 

 

 

Ông DƯƠNG TẤN PHONG

 

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

 

 

 

 

Ông LÂM THANH PHÚ

 

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Đang cập nhật…