Công ty tổ chức lớp Tập huấn nhận thức quản lý rừng bền vững

1

Ngày 19+20/2020 Công ty cổ phần cao su Tân Biên tổ chức tập huấn nhận thức quản lý rừng bền vững tại Nông trường Suối Ngô

2

Tham vấn cộng đồng về Phát triển rừng bền vững tại Xã Tân Hòa

3

Tham vấn cộng đồng về Phát triển rừng bền vững tại Ấp 3 Xã Suối Ngô

4

Tham vấn cộng đồng về Phát triển rừng bền vững tại Xã Suối Ngô

5

Tham vấn cộng đồng về Phát triển rừng bền vững tại Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng