Tin tức mới

Thông báo mời thầu tổ chức bán đấu giá 2018

16/05/2018, 09:50

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 586 cây. Giá khởi điểm: 197.797.027 đồng; tiền đạt trước: 30.000.000 đồng…

Thông báo mời thầu tổ chức bán đấu giá 2018

30/03/2018, 15:39

THÔNG BÁO    Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây  cao su thanh lý…

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

21/03/2018, 07:26

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

19/03/2018, 07:29

Thư mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Giấy chứng nhận

26/02/2018, 11:54

     Giấy Chứng Nhận 9001, 17025, Sản phẩm                          Giấy Chứng Nhận Nhãn Hiệu Cao Su Việt Nam                        Giấy Chứng Nhận ISO   …

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018-2020

26/02/2018, 09:23

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2018-2020   Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Đảng ủy Công ty đã có Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 15/01/2018 của Đảng…

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

09/02/2018, 08:38

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018   Ngày 31/01, Công ty CPCS Tân Biên tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 và Tổng kết công tác SXKD năm 2017, năm qua công ty đã…

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

31/01/2018, 10:10

THÔNG BÁO Bán đấu giá cây cao su thanh lý tại Công ty CP cao su Tân Biên    Công ty CP Cao su Tân Biên thông báo bán đấu giá tài sản như sau: Tên tài sản: Cây Cao Su…

Thông báo bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý

22/01/2018, 09:14

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 113,84 ha, như sau:…

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

09/01/2018, 16:05

RTB_Kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2018