Tin tức mới

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

22/11/2019, 16:10

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Thông báp mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty CP cao su Tân Biên

25/10/2019, 09:58

THÔNG BÁO Mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty CP cao su Tân Biên   Công ty Cổ phần cao su Tân Biên kính mời các đơn vị tổ…

Quyết định v/v ban hành chiến lược phát triển bền vững Công ty CP CS Tân Biên Giai đoạn 2019-2024

07/10/2019, 08:19

Quyết định v/v ban hành chiến lược phát triển bền vững Công ty CP CS Tân Biên Giai đoạn 2019-2024

Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo, Ban thực hiện và tổ tư vấn phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

07/10/2019, 08:03

Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo, Ban thực hiện và tổ tư vấn phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2019

30/09/2019, 14:42

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thanh…

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

09/07/2019, 08:50

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 1.451 cây. Giá khởi điểm: 367.374.000 đồng; tiền đặt trước: 37.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

21/06/2019, 10:25

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 845 cây. Giá khởi điểm: 187.231.000 đồng; tiền đặt trước: 19.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

25/04/2019, 09:08

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 394 cây. Giá khởi điểm: 127.278.000 đồng; tiền đặt trước: 13.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây xà cừ, cây dầu

11/04/2019, 08:33

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây xà cừ, cây dầu. – Tổng số cây: 50 cây. Giá khởi điểm: 377.540.000 đồng; tiền đặt trước: 38.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

11/03/2019, 14:43

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 75 cây. Giá khởi điểm: 28.620.000 đồng; tiền đặt trước: 3.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….