Uncategorized

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2019

30/09/2019, 14:42

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thanh…

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

09/07/2019, 08:50

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 1.451 cây. Giá khởi điểm: 367.374.000 đồng; tiền đặt trước: 37.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

21/06/2019, 10:25

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 845 cây. Giá khởi điểm: 187.231.000 đồng; tiền đặt trước: 19.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

25/04/2019, 09:08

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 394 cây. Giá khởi điểm: 127.278.000 đồng; tiền đặt trước: 13.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây xà cừ, cây dầu

11/04/2019, 08:33

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây xà cừ, cây dầu. – Tổng số cây: 50 cây. Giá khởi điểm: 377.540.000 đồng; tiền đặt trước: 38.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

11/03/2019, 14:43

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 75 cây. Giá khởi điểm: 28.620.000 đồng; tiền đặt trước: 3.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″

14/02/2019, 11:23

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019…

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

23/11/2018, 10:19

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thông báo mời tổ chức bán đấu giá cây cao su thanh lý năm 2019

19/10/2018, 15:32

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 135,60 ha, như sau:…

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

19/07/2018, 15:13

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom