Tin tức mới

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

28/12/2019, 12:55

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020   Ngày 19/12/2019, Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng…

Thông báo bán đấu giá cây cao su gẫy đổ

27/12/2019, 10:16

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 279 cây. Giá khởi điểm: 42.856.000 đồng; tiền đặt trước: 4.300.000 đồng….

Thông báo số 1190-TB-CSTB ngày 27-11-2019 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019

04/12/2019, 14:20

Thông báo số 1190-TB-CSTB ngày 27-11-2019 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

22/11/2019, 16:10

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Thông báp mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty CP cao su Tân Biên

25/10/2019, 09:58

THÔNG BÁO Mời nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Công ty CP cao su Tân Biên   Công ty Cổ phần cao su Tân Biên kính mời các đơn vị tổ…

Quyết định v/v ban hành chiến lược phát triển bền vững Công ty CP CS Tân Biên Giai đoạn 2019-2024

07/10/2019, 08:19

Quyết định v/v ban hành chiến lược phát triển bền vững Công ty CP CS Tân Biên Giai đoạn 2019-2024

Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo, Ban thực hiện và tổ tư vấn phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

07/10/2019, 08:03

Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo, Ban thực hiện và tổ tư vấn phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2019

30/09/2019, 14:42

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thanh…

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

09/07/2019, 08:50

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 1.451 cây. Giá khởi điểm: 367.374.000 đồng; tiền đặt trước: 37.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….