Tin tức mới

Thông báo bán đấu giá cây xà cừ, cây dầu

11/04/2019, 08:33

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây xà cừ, cây dầu. – Tổng số cây: 50 cây. Giá khởi điểm: 377.540.000 đồng; tiền đặt trước: 38.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

11/03/2019, 14:43

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 75 cây. Giá khởi điểm: 28.620.000 đồng; tiền đặt trước: 3.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″

14/02/2019, 11:23

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019…

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

23/11/2018, 10:19

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thông báo mời tổ chức bán đấu giá cây cao su thanh lý năm 2019

19/10/2018, 15:32

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 135,60 ha, như sau:…

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

19/07/2018, 15:13

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

Thông báo bán đấu giá quyền khai thác mủ cao su thanh lý tái canh năm 2019

26/06/2018, 13:58

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su thanh lý tái canh 2019   1.Tên tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su thanh lý tái canh…

Thông báo mời thầu tổ chức bán đấu giá 2018

16/05/2018, 09:50

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 586 cây. Giá khởi điểm: 197.797.027 đồng; tiền đạt trước: 30.000.000 đồng…

Thông báo mời thầu tổ chức bán đấu giá 2018

30/03/2018, 15:39

THÔNG BÁO    Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây  cao su thanh lý…

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

21/03/2018, 07:26

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018