Uncategorized

Công ty tổ chức lớp Tập huấn nhận thức quản lý rừng bền vững

26/10/2020, 09:50

Ngày 19+20/2020 Công ty cổ phần cao su Tân Biên tổ chức tập huấn nhận thức quản lý rừng bền vững tại Nông trường Suối Ngô Tham vấn cộng đồng về Phát triển rừng bền vững tại Xã Tân Hòa…

Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Công ty năm 2020

25/10/2020, 08:38

Ngày 21+22/10/2020, tại Nông trường cao su Tân Hiệp, Công ty CP cao su Tân Biên đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Công ty năm 2020. Tham dự hội thi có 20…

THƯ CHÚC MỪNG

13/10/2020, 07:02

Thư chúc mừng của Hiệp hội Cao Su Việt Nam

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

31/05/2020, 07:35

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 763 cây. Giá khởi điểm: 119.634.300 đồng; tiền đặt trước: 11.950.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

06/05/2020, 07:17

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 101 cây. Giá khởi điểm: 19.567.000 đồng; tiền đặt trước: 1.950.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

29/04/2020, 08:24

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 575 cây. Giá khởi điểm: 317.493.659 đồng; tiền đặt trước: 31.750.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

11/02/2020, 16:18

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU GÃY ĐỔ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 64 cây. Giá khởi điểm: 11.887.000 đồng; tiền đặt trước: 1.200.000 đồng. – Giá trên…

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

17/01/2020, 16:02

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU     Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý, Diện tích: 146,26 ha. Giá khởi điểm: 44.867.000.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu…

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2020

02/01/2020, 15:10

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2020

Khen thưởng nước rút cuối năm 2019

02/01/2020, 08:31

Khen thưởng nước rút cuối năm 2019   Các ngày 03/12/2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức khen thưởng 02 tập thể tổ, đội sản xuất, 280 công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng…