Tin tức mới

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022

13/01/2022, 10:11

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022

Lễ tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021

05/01/2022, 14:55

  Sáng ngày 22/12/2021, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ tôn vinh…

Thông báo

04/01/2022, 16:09

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản “Vườn cây cao su thanh lý để luân canh cây mía và tái canh trồng cây cao su năm 2022 của Công ty CP cao su Tân…

Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 11/2021

23/12/2021, 18:52

  Ngày 21/12/2021 Ban Tổng Giám đốc cùng Thường trực Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đến các Nông trường trực thuộc Công ty Cổ phần Cao…

Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

22/12/2021, 07:36

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021   Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021, Đảng ủy công ty cổ phần cao su Tân…

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại công ty cổ phần cao su tân biên năm 2021

20/12/2021, 08:01

  Vào lúc 8 giờ ngày 17/12/2021 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty Cổ…

Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 10/2021 đối với tập thể và cá nhân

13/12/2021, 10:01

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA NƯỚC RÚT THÁNG 10/2021 ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN               Sáng ngày 02/12/2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân…

Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1

30/11/2021, 19:50

KHỐI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 1 THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021 Tây Ninh ngày 30/11/2021   Ngày 30/11/2021, Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết công…

VIETNAM RUBBER INDUSTRY

29/10/2021, 15:46

Khen thưởng phong trào thi đua nước rút tháng 09/2021 đối với tập thể và cá nhân

27/10/2021, 20:08

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA NƯỚC RÚT THÁNG 09/2021 ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN   Ngày 21, 22/10/2021 Ban Tổng Giám đốc và Thường trực Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã đến…