Tin tức mới

Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 03/2023

09/03/2023, 19:23

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 03/2023 Mua sắm thảm PE, bọc PE năm 2023 + Giá gói thầu: 912.010.000 đồng. + Mã thông báo mời thầu:  IB2300033803  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. + Hình…

Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 02/2022

20/02/2023, 09:13

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 02/2022   Mua sắm hóa chất chế biến mủ cao su năm 2023 + Giá gói thầu: 1.387.494.000 đồng. + Mã thông báo mời thầu:  IB2300017932  tại Hệ thống mạng đấu thầu…

Hội nghị Đại biểu NLĐ cấp Cty và HN Tổng kết SXKD năm 2022

13/02/2023, 09:09

Hội nghị ĐB NLĐ cấp Cty và HN Tổng kết SXKD năm 2022

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

09/01/2023, 15:57

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

27/12/2022, 15:33

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cây cao su thanh lý năm 2023

20/12/2022, 15:34

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá cây cao su 2023

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý (lần 3)

08/11/2022, 18:51

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 79.136.200 đồng; tiền đặt trước: 15.827.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

31/10/2022, 10:48

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 102.439.000 đồng; tiền đặt trước: 20.487.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

27/10/2022, 10:32

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 113.820.654 đồng; tiền đặt trước: 22.764.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….