Tin tức mới

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

26/09/2022, 11:20

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 267 cây. Giá khởi điểm: 39.273.000 đồng; tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Tổ chức giải thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN việt nam (2/9/1945 – 2/9/2022)

22/08/2022, 09:07

Tổ chức giải thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (1981945 – 1982022) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN việt nam (291945 – 292022)

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sỹ 277

28/07/2022, 07:17

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sỹ 277

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022, 09:22

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản “Quyền khai thác mủ cao su”

07/05/2022, 08:00

Thông báo về việc kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản “Quyền khai thác mủ cao su”

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản “Quyền khai thác mủ cao su” năm 2022

26/04/2022, 14:11

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản “Quyền khai thác mủ cao su” năm 2022

Đoàn Thanh niên Công ty – tháng Thanh niên

04/04/2022, 08:39

Đoàn Thanh niên Công ty – tháng Thanh niên

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022

13/01/2022, 10:11

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022