Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1

KHỐI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 1 THỰC HIỆN TỐT
PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021

Tây Ninh ngày 30/11/2021

 

Ngày 30/11/2021, Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và chấm điểm thi đua các đơn vị trong Khối bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên ( Khối trưởng năm 2021) và các điểm cầu tại các đơn vị thuộc Khối thi đua. Qua một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc các đơn vị đã thống nhất cao để trình, xét danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Ủy ban Quản lý vốn, Cờ thi đua Tập đoàn và bằng khen của Tập đoàn.

 

8

Ông Trương Văn Cư – Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên

phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết Khối thi đua các đơn vị Miền ĐNB 1

 

Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1 gồm 5 Công ty cao su: Phú Riềng, Đồng Phú, Phước Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, với tổng diện tích đang quản lý 57.034,85 ha, trong đó diện tích cao su đang khai thác 29.693,60 ha; diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản 20.523,01 ha, tái canh trồng mới 2.694,75 ha, đất rừng 260,44 ha3.863,05 ha là đất sử dụng khác. Tổng số lao động là 10.642 người, trong đó lao động nữ 4.941 người, chiếm tỷ lệ 46,43%, lao động là người dân tộc thiểu số có 710 người chiếm tỷ lệ 6,67%.

 

7

Ông Phùng Quang Phú – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

6

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Công ty CP Cao Su Đồng Phú

 

Năm 2021, mặc dù các đơn vị thành viên trong khối gặp rất nhiều khó khăn như: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và sự thiếu hụt công nhân khai thác do sự chuyển dịch lao động…nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, các cơ quan ban ngành địa phương và sự điều hành linh động của Ban lãnh đạo các đơn vị đã có những giải pháp phù hợp, chủ động xây dựng phương án ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh và sự đoàn kết thi đua quyết tâm cao của toàn thể CB.CNVC-LĐ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực sản xuất.

            Ước năm 2021 toàn khối khai thác được 57.977 tấn, đạt 111,47% KH. Thu mua: 29.635 tấn, đạt 123,48% KH. Tái canh trồng mới: 2.694,7 ha, đạt 100,16% KH. Chế biến: 88.688 tấn, đạt 115,7% KH. Tiêu thụ: 100.687 tấn, đạt 107,9% KH. Tổng Doanh thu: 5.193,14 tỷ đồng, đạt 104,6% KH. Lợi nhuận trước thuế: 1.287 tỷ đồng, đạt 88,79% KH. Nộp ngân sách: 545,7 tỷ đồng, đạt 132,7% KH. Thu nhập bình quân toàn khối trên 7,6 triệu đồng/người/tháng.

            Khối Miền Đông Nam bộ 1 đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương với tổng số tiền hơn 14,6 tỷ đồng. Khối đã xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho 1 công nhân ở Nông trường Cao su Suối Ngô thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 70 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đơn vị Khối thi đua Miền ĐNB 1 đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho Công ty CP cao su Tân Biên; xét tặng Cờ thi đua của Tập đoàn cho Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và xét tặng bằng khen của Tập đoàn cho Công ty CP Cao su Tây Ninh.

 

5

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban TGTĐ Tập đoàn

phát biểu chúc mừng Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn

 

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban TGTĐ Tập đoàn chúc mừng kết quả nổi bật của các đơn vị Khối Thi đua Miền ĐNB 1, Trong thời gian tới, sau khi sáp nhập vào Khối thi đua Miền ĐNB đề nghị các đơn vị vẫn tiếp tục phát huy những thắng lợi đạt được, đồng thời xây dựng chương trình hành động, những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để vừa tổ chức phòng chống dịch hiệu quả trong tình mới vừa duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.