Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CÂY CAO SU     Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý, Diện tích: 146,26 ha. Giá khởi điểm: 44.867.000.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu…

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2020

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2020

Khen thưởng nước rút cuối năm 2019

Khen thưởng nước rút cuối năm 2019   Các ngày 03/12/2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức khen thưởng 02 tập thể tổ, đội sản xuất, 280 công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng…