Thông báo mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 5/2024 Sản phẩm nổi bật

Thông báo mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 5/2024

THÔNG BÁO Mời thầu mua sắm phân bón trong tháng 5/2024   Hiện nay, Công ty CP cao su Tân Biên có thông báo mời thầu gói thầu như sau: Mua sắm phân bón DAP (18-46) năm 2024. + Giá…

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su trong tháng 5/2024

THÔNG BÁO Mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển mủ cao su trong tháng 5/2024   Hiện nay, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên có thông báo mời thầu các gói thầu như sau: Cung cấp dịch…

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản