Thông báo bán đấu giá cây xà cừ, cây dầu Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây xà cừ, cây dầu

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây xà cừ, cây dầu. – Tổng số cây: 50 cây. Giá khởi điểm: 377.540.000 đồng; tiền đặt trước: 38.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 75 cây. Giá khởi điểm: 28.620.000 đồng; tiền đặt trước: 3.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019…