Thông báo bán đấu giá Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: lô hàng sắt, Tole, nhựa phế liệu bao gồm: – Giá khởi điểm: Sắt phế liệu: 8.500 đồng/1kg;Tole phế liệu: 5.500 đồng/1kg; Nhựa phế liệu: 500 đồng/1kg, tiền đặc…

Thông báo bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Gỗ cây Tràm, Xà Cừ, cây Sấu – Tổng trữ lượng: Gỗ bao bì Tràm 4,92 m3; Gỗ khối (Tràm, Xà…

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội nhà báo Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội nhà báo Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại công ty cổ phần cao su tân biên năm 2023

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại công ty cổ phần cao su tân biên năm 2023

Khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn

Khen thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2023 trước thời hạn