Báo cáo về việc kết quả giám sát nội bộ năm 2023 Sản phẩm nổi bật

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 233 cây. Giá khởi điểm: 26.194.000 đồng; tiền đặt trước: 2.619.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý (đợt 2)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vườn cây cao su thanh lý (đợt 2)

Khen thưởng nước rút tháng 11 năm 2023

Khen thưởng nước rút tháng 11 năm 2023