Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 1.451 cây. Giá khởi điểm: 367.374.000 đồng; tiền đặt trước: 37.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đổ – Tổng số cây: 845 cây. Giá khởi điểm: 187.231.000 đồng; tiền đặt trước: 19.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 394 cây. Giá khởi điểm: 127.278.000 đồng; tiền đặt trước: 13.000.000 đồng – Giá trên là giá bán trọn gói….