Thông báo bán đấu giá Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tân Biên – Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp – Huyện Tân…

Thông báo mời tổ chức bán đấu giá cây cao su thanh lý năm 2019

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 135,60 ha, như sau:…

Thông báo bán đấu giá mủ cao su rớt hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Mủ cao su rớt hạng (các loại: SVR 10, SVR 5, SVR CV 50, SVR CV 60) – Tổng số lượng:…