Thông báo bán đấu giá Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thanh…

Thông báo bán đấu giá mủ cao su rớt hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Mủ cao su rớt hạng (các loại: SVR 10, SVR 5, SVR CV 50, SVR CV 60) – Tổng số lượng:…

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom

Về việc mua cổ phần từ Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom