Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″ Sản phẩm nổi bật

Thông báo tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019″

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản: “Quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây cao su năm 2019…

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thông báo mời tổ chức bán đấu giá cây cao su thanh lý năm 2019

THÔNG BÁO   Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý với diện tích 135,60 ha, như sau:…