Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 03/2023 Sản phẩm nổi bật

Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 03/2023

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 03/2023 Mua sắm thảm PE, bọc PE năm 2023 + Giá gói thầu: 912.010.000 đồng. + Mã thông báo mời thầu:  IB2300033803  tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. + Hình…

Thông tin gói thầu mở thầu trong tháng 02/2022

THÔNG TIN GÓI THẦU MỞ THẦU TRONG THÁNG 02/2022   Mua sắm hóa chất chế biến mủ cao su năm 2023 + Giá gói thầu: 1.387.494.000 đồng. + Mã thông báo mời thầu:  IB2300017932  tại Hệ thống mạng đấu thầu…

Hội nghị Đại biểu NLĐ cấp Cty và HN Tổng kết SXKD năm 2022

Hội nghị ĐB NLĐ cấp Cty và HN Tổng kết SXKD năm 2022

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023