Thông báo bán đấu giá cây Dầu thanh lý Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây Dầu thanh lý

Tài sản bán đấu giá: Cây dầu thanh lý. – Tổng số cây: 09 cây. Giá khởi điểm: 50.243.000 đồng; tiền đặt trước: 5.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói. Người mua được tài sản phải chịu…

Thông báo nhượng quyền khai thác mủ cao su tại Nông trường Suối Ngô

Thông báo nhượng quyền khai thác mủ cao su NT Suối Ngô

Thông báo bán đấu giá cây cao su gãy đổ

  THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su gãy đỗ – Tổng số cây: 9.542 cây. Giá khởi điểm: 3.096.503.000 đồng; tiền đặt trước: 310.000.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn…