Doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCOM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2021-2022 Sản phẩm nổi bật

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý (lần 3)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 79.136.200 đồng; tiền đặt trước: 15.827.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 102.439.000 đồng; tiền đặt trước: 20.487.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá cây cao su thanh lý

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý – Tổng số cây: 705 cây. Giá khởi điểm: 113.820.654 đồng; tiền đặt trước: 22.764.000 đồng. – Giá trên là giá bán trọn gói….

Thông báo bán đấu giá lô hàng sắt, nhôm phế liệu

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ   Tài sản bán đấu giá: lô hàng sắt, nhôm phế liệu bao gồm: – Giá khởi điểm: + Sắt phế liệu:      8.500 đồng/1kg + Nhôm phế liệu: 30.000 đồng/1kg – Giá trên đã bao…